People

Assoc. professor

Tomoyuki Kaneko

PhD course

 • Shanchuan Wan
 • Zhejie Hu
 • Hanhua Zhu
 • Fanchao Xu
 • Honghai Long

Master’s course

 • Yongchen Yu
 • Takuya Aida
 • Guanghong Li
 • Taide Liu
 • Yingxue Sun
 • Yusuke Sakamoto

Research student

 • Sirine Younsi

Undergraduate

 • Shuhei Yamashita

Past members

see japanese page for all members