People

Professor

Tomoyuki Kaneko

PhD course

 • Cheng Yi
 • Ailin Wang
 • Shanchuan Wan
 • Hanhua Zhu
 • Fanchao Xu
 • Honghai Long

Master’s course

 • Shuhei Yamashita
 • Yosuke Demura
 • Yutian Zhao
 • Sirine Younsi
 • Suzuka Mori
 • Jingyi Yu
 • Masafumi Morita
 • Akihiro Sakaguchi

Undergraduates

 • Masafumi Uchida
 • Masayo Tomita

Past members

see japanese page for all alumni